Gunilla Bandolin

2002 "Observatorium", Sickla Udde, Stockholm

Plats: vid SIckla Udde (Sickla Kanalgata), Hammarby Sjöstad, Stockholm.
i detta projekt tävlade jag om en platsspecifik skulptur i ett planerat bostadsområde (Sickla Udde, en del av Södra Hammarby Sjöstad). Planeraren hade pekat ut en lämplig plats för en skulptur, slutet på en siktlinje genom området. Jag var intresserad av att göra ett konstverk som människor kunde använda. Jag var också medveten om att det kunde bli trångt om man gjorde en brygga. Min formlösning tillåter många människor att vara och sitta vända åt olika håll och i olika höjd, inne i skulpturen såväl som utanpå den. Just nu, år 2013 håller man på att byta ut vissa delar av skulpturen som förstörts.
Den används till picknickar, lek, solbadande, föreställningar, bröllop , barndop you name it...

Location: at SIckla Udde (Sickla Kanalgata), Hammarby Sjöstad, Stockholm..
In this project I won a competition about a site-specific sculpture in a planned residential area (Hammarby Sjöstad). The planner had identified a suitable site for a sculpture, the end of a sight line through the area. I was interested in making a work of art that people could use. I was also aware that it could get crowded on a bridge. My form solution allows many people to be seated, facing different directions and at different heights inside the sculpture as well as outside it. Right now, decayed parts of the sculpture are being replaced.
It is used for picnics, play, sunbathing, performances, weddings, christenings, you name it ...


{image 7 Fullscreen